Het programma Goedkoper Duurzaam wonen is beeindigd.